GIẶT LÀ NHANH, GIẶT LÀ LẤY NGAY

DỊCH VỤ GIẶT LÀ NHANH

Dịch vụ giặt là nhanh được EZ laundry đưa ra để đáp ứng yêu cầu được phục vụ nhanh chóng của Khách hàng. Sản phẩm giặt là sẽ được xử lý trong ngày với thời gian ngắn.

Giặt là cao cấp EZ Laundry thiết lập một hệ thống các cửa hàng và đặc biệt cung cấp dịch vụ giao nhận đồ giặt là tại nhà nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu khó tính nhất của Khách hàng.

Dịch vụ giao nhận đồ giặt là nhanh: 50% phụ trội sẽ được tính vào giá dịch vụ (Nhận trước 10:00am và trả sau 6:00pm)

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 0968862066

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *