Giỏ hàng

Giặt là Váy

STT
No
Tên hàng hóa dịch vụItem/Service DescriptionĐV
Unit
Đơn giá lẻ dịch vụ/ Unit price
Giặt Nước
Washing
Giặt Khô
Dry-clean
 Là Hơi
Ironing 
1VáyDressChiếc/Pc –       40,000        25,000  
2Váy – Dầy & DạDress - FeltChiếc/Pc –       60,000        30,000  
3Váy CướiDress - WeddingChiếc/Pc –     200,000      110,000  
4Váy Dạ HộiDress - PromChiếc/Pc –     100,000        60,000  
5Váy Đầm TrơnDress - CoctailChiếc/Pc –       50,000        30,000  
6Váy NgủNightieChiếc/Pc      20,000        25,000        15,000  
7Váy Xếp LiPleated dressChiếc/Pc –       75,000        60,000  
8Váy – Trẻ emDress - KidsChiếc/Pc      25,000        35,000        20,000  
9Váy Cưới – Trẻ emDress - Wedding - KidsChiếc/Pc –       55,000        35,000  
10Chân VáySkirt - MiniChiếc/Pc –       25,000        15,000  
11Chân Váy – CướiSkirt - WeddingChiếc/Pc –       60,000        45,000  
12Chân Váy – DàiSkirt - MidiChiếc/Pc –       35,000        25,000  
13Chân Váy – Tơ tằmSkirt - SilkChiếc/Pc –       40,000        30,000  
14Chân Váy – DaSkirt - LeatherChiếc/Pc –       60,000   – 
15Chân Váy – Giả daSkirt - LeatheretteChiếc/Pc      40,000   –  – 
16Chân Váy – BòSkirt - DenimChiếc/Pc      25,000        30,000        20,000  

EZ Laundry