Giỏ hàng

Giặt là Quần

STT
No
Tên hàng hóa dịch vụItem/Service DescriptionĐV
Unit
Đơn giá lẻ dịch vụ/ Unit price
Giặt Nước
Washing
Giặt Khô
Dry-clean
 Là Hơi
Ironing 
1Quần ÂuTrousersChiếc/Pc      25,000        30,000        20,000  
2Quần Âu – Tơ tằmTrousers - SilkChiếc/Pc –       35,000        25,000  
3Quần DaTrousers - LeatherChiếc/Pc –       60,000   – 
4Quần Giả DaTrousers - LeatheretteChiếc/Pc      40,000   –  – 
5Quần Bò, thô, nhung các loạiJean, Suede, KhakiChiếc/Pc      25,000        30,000        20,000  
6Quần SoócShortsChiếc/Pc      20,000        25,000        15,000  
7Quần Soóc – Trẻ emShorts- KidsChiếc/Pc      15,000        20,000        12,000  
8Quần NgốShorts - 3/4Chiếc/Pc      20,000        25,000        15,000  
9Quần dài Trẻ emTrousers - KidsChiếc/Pc      20,000        25,000        12,000  
10Quần Thể Thao – NỉSport Pants - FleeceChiếc/Pc      20,000        25,000        15,000  
11Quần Thể Thao – GióSport Pants - WindproofChiếc/Pc      20,000   –       15,000  

EZ Laundry