Giỏ hàng

Giặt là đồ gia dụng

STT
No
Tên hàng hóa dịch vụItem/Service DescriptionĐV
Unit
Đơn giá lẻ dịch vụ/ Unit price
Giặt Nước
Washing
Giặt Khô
Dry-clean
 Là Hơi
Ironing 
1Vỏ GốiPillowcaseChiếc/Pc      10,000        15,000   – 
2Vỏ Gối – Tơ tằmPillowcase - SilkChiếc/Pc –       20,000   – 
3Vỏ Gối – Thổ cẩmPillowcase - HandicraftedChiếc/Pc –       20,000   – 
4Vỏ Gối – DàiPillowcase - LongChiếc/Pc      25,000        30,000   – 
5Vỏ Gối – ToPillowcase - BigChiếc/Pc      35,000        40,000   – 
6Ruột GốiPillowChiếc/Pc      40,000   –  – 
7Ruột Gối – Nhồi lông vũPillow - Feather fillChiếc/Pc      60,000   –  – 
8Ruột Gối – ÔmPillow - longChiếc/Pc      50,000   –  – 
9Ruột Gối – Trẻ em (< 30cm x 40cm)Pillow - kids (<30x40cm)Chiếc/Pc      30,000   –  – 
10Vỏ ChănBlanket CoverChiếc/Pc      30,000        35,000   – 
11Vỏ Chăn – Tơ tằmBlanket Cover - SilkChiếc/Pc –       40,000   – 
12Vỏ Chăn – Thổ cẩmBlanket Cover - handicraftedChiếc/Pc –       45,000   – 
13Chăn – Trần bôngBlanketChiếc/Pc      70,000        80,000   – 
14Chăn – Nhồi lông vũBlanket - Feather FillChiếc/Pc    140,000   –  – 
15Chăn – Trần bông tơ tằmBlanket - Cotton Fill - SilkChiếc/Pc –     100,000   – 
16Chăn – Trần bông – ToBlanket - Cotton Fill - BigChiếc/Pc    100,000    – 
17Chăn – Lông CừuBlanket - FleeceChiếc/Pc –     120,000   – 
18Chăn – HèBlanket - SummerChiếc/Pc      60,000        70,000   – 
19Chăn LenBlanket - WoolenKg      25,000    – 
20Ga GiườngBed sheetChiếc/Pc      30,000        35,000   – 
21Ga Giường – Tơ tằmBed sheet - SilkChiếc/Pc –       45,000   – 
22Ga Giường – ChùmBed sheet - LargeChiếc/Pc      35,000        45,000   – 
23Ga Giường – Trần bôngBed sheet - FeatherChiếc/Pc      60,000        70,000   – 
24Màn GiườngMoisquito netChiếc/Pc      30,000   –  – 
EZ Laundry