Giỏ hàng

Giặt là Áo

STT
No
Tên hàng hóa dịch vụItem/Service DescriptionĐV
Unit
Đơn giá lẻ dịch vụ/ Unit price
Giặt Nước
Washing
Giặt Khô
Dry-clean
 Là Hơi
Ironing 
1Áo VestJacketChiếc/Pc –       65,000        45,000  
2Áo Vest – Không lótJacket - UnlinedChiếc/Pc –       55,000        35,000  
3Áo Vest – LửngJacket - ShortChiếc/Pc –       65,000        45,000  
4Áo Vest – Trẻ emJacket - KidsChiếc/Pc –       40,000        35,000  
5Áo Ghi LêWaistcoatChiếc/Pc      30,000        35,000        15,000  
6Áo Ghi Lê – Nhồi lông vũWaistcoat- Feather FillChiếc/Pc      75,000    – 
7Áo Ghi Lê – Trần bôngWaistcoat- Cotton FillChiếc/Pc      65,000        70,000   – 
8Áo Ghi Lê – DaWaistcoat- LeatherChiếc/Pc –       80,000   – 
9Áo Sơ MiShirtChiếc/Pc      30,000        35,000        25,000  
10Áo Sơ Mi – Tơ tằmShirt - SilkChiếc/Pc –       40,000        30,000  
11Áo Sơ Mi – BòShirt - SilkChiếc/Pc      35,000        40,000        25,000  
12Áo Sơ Mi – Trẻ emShirt - KidsChiếc/Pc      20,000        25,000        15,000  
13Áo Phông (Dài – Ngắn)T-shirt (long-short sleeve)Chiếc/Pc      25,000        30,000        15,000  
14Áo Phông – Trẻ emT-shirt - KidsChiếc/Pc      20,000        25,000        12,000  
15Áo KhoácCoatChiếc/Pc      50,000        55,000        30,000  
16Áo Khoác – Dài dạCoat - Long -FeltChiếc/Pc –       80,000        50,000  
17Áo Khoác – Dài lôngCoat - Long -FeatherChiếc/Pc –     100,000   – 
18Áo Khoác – Dài dạ mangtoTrench CoatChiếc/Pc –       90,000        60,000  
19Áo Khoác – Dài pha NylonCoat - Long - RainproofChiếc/Pc      55,000        60,000        35,000  
20Áo Khoác – BòCoat - DenimChiếc/Pc      50,000        55,000        30,000  
21Áo Khoác – TắmBath RobeChiếc/Pc      45,000         30,000  
22Áo ĐôngAnorakChiếc/Pc      70,000    – 
23Áo Đông lông vũAnorak - Feather FillChiếc/Pc      80,000    – 
24Áo Đông lông vũ – Siêu mỏngAnorak - Feather Fill - Ultra LightChiếc/Pc      75,000    – 
25Áo Đông – BluzonBluzonChiếc/Pc      45,000        60,000        25,000  
26Áo Đông – Bluzon có bôngBluzon - Cotton fillChiếc/Pc      70,000        75,000        35,000  
27Áo Đông – Trẻ emBluzon - KidsChiếc/Pc      40,000        45,000        30,000  
28Áo Đông – Trẻ em nhồi lông vũBluzon - Kids - Feather fillChiếc/Pc      50,000    – 
29Áo DaLeather JacketChiếc/Pc –     120,000   – 
30Áo Da – DàiLeather Jacket - LongChiếc/Pc –     130,000   – 
31Áo Da – MangtoLeather Jacket - TrenchChiếc/Pc –     160,000   – 
32Áo Da LộnLeather Jacket - Grain-sideChiếc/Pc –     130,000   – 
33Áo Giả DaLeather Jacket - LeatheretteChiếc/Pc      65,000   –  – 
34Áo Len MỏngSweaterChiếc/Pc       40,000        25,000  
35Áo Len DàySweater - CoatChiếc/Pc       45,000        30,000  
36Áo Len nhỏ các loạiSweater - SmallChiếc/Pc       30,000        15,000  
37Áo Thể Thao – GióSport Jacket - WindproofChiếc/Pc      40,000   –       20,000  
38Áo Thể Thao – NỉSport Jacket - SweatshirtChiếc/Pc      45,000        50,000        25,000  
39Áo đầu bếpChef's CoatChiếc/Pc –       35,000        25,000  

EZ Laundry